| Tạo Shortcut | Wap | Đơn giản
Tìm N.cao T.Tiếp
Đấu giá
Đấu giá
Đăng tin
Đăng tin
Quản lý
Quản lý
 
 
Số Tên quảng cáo Loại quảng cáoKích thước (px) Giá Đơn vị Quảng cáo Mua
V37 Flash giữa trang quảng cáo code-- x -- Thỏa thuận không có
V35 Quảng cáo dưới 3 quảng cáo trượt245 x 70 Thỏa thuận
V34 Quảng cáo dưới 2 quảng cáo trượt245 x 70 Thỏa thuận
V33 Quảng cáo dưới 1 quảng cáo trượt245 x 70 Thỏa thuận
V32 Liên kết tài trợ 2 Liên kết được Tài trợ400 x 160 Thỏa thuận
V31 Liên kết tài trợ Liên kết được Tài trợ400 x 160 Thỏa thuận
V30 Quảng cáo 23 quảng cáo trượt245 x 70 Thỏa thuận
V29 Quảng cáo 22 quảng cáo trượt245 x 70 Thỏa thuận
V28 Quảng cáo 21 quảng cáo trượt245 x 70 Thỏa thuận
V27 Quảng cáo 11 quảng cáo trượt150 x 60 Thỏa thuận
V24 Quảng cáo 12 quảng cáo trượt150 x 60 Thỏa thuận
V23 Quảng cáo 13 quảng cáo trượt150 x 60 Thỏa thuận
V22 Quảng cáo 14 quảng cáo trượt150 x 60 Thỏa thuận
V21 Quảng cáo 15 quảng cáo trượt150 x 60 Thỏa thuận
V20 Quảng cáo 16 quảng cáo trượt150 x 60 Thỏa thuận
 
 
 
Powered by thaibinhonline360
Giỏ hàng(0)   Tin nhắn(0)     Chat(0)